خیاطی

تزئین دامن با سنگ های رنگی برای جذابیت بیشتر

تزئین دامن با سنگ های رنگی برای جذابیت بیشتر

تزئین دامن با سنگ های رنگی برای جذابیت بیشتر در این قسمت از مجله سایسون تزئین دامن با سنگ های رنگی برای جذابیت بیشتر دامن را مشاهده میکنید.امیدواریم خوشتون اومده باشه. تزئین دامن با سنگ های رنگی برای جذابیت بیشتر مدل دامن مجلسی دامن دخترانه مدل جدید دامن دخترانه رنگی ...

ادامه مطلب

بافت هدبند و مچ بند زیبای دخترانه

بافت هدبند و مچ بند زیبای دخترانه

بافت هدبند و مچ بند زیبای دخترانه وسایل لازم: یک کلاف 100 گرمی میل شماره: 5/4 مروارید هر گل: 89 دانه هد: 20 دانه سر انداخته 2 خط رکن ببافید و بعد طبق نقشه بافت مروارید ها را شروع کنید. بافت را با تکرار بافت ادامه دهید تا بافت 50 سانت شود. بعد دانه ها را کور کنید ودرز هد را بدوزید. بافت هدبند و مچ بند زیبای دخترانه ...

ادامه مطلب

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی

آموزش بافت لیف حمام مدل ماهی دو رنگ کاموا لازم داریم. بارنگ ماهی با ۸ زنجیره شروع کرده وبه زنجیره اول وصل میکنیم تا دایره ای تشکیل می شود. رج اول داخل دایره با ۳زنجیره شروع کرده و۱۹ پایه بلند زده که با سه زنجیره میشود ۲۰ پایه بلند. رج دوم  با ۳زنجیره شروع کرده یک پایه بلند وسه زنجیره ودو پایه بلند مِ بافیم که گل چهارتایی به مامیدهد وچهارتا گل دوتایی بافته ( دوپایه بلند میدهد گل دوتایی)ودوباره یک گل چهار تایی وچهارتا گل دوتایی دیگر می بافیم د...

ادامه مطلب

بافت کیف بافتنی زنانه و دخترانه +آموزش تصویری

بافت کیف بافتنی زنانه و دخترانه +آموزش تصویری

بافت کیف بافتنی زنانه و دخترانه +آموزش تصویری وسایل مورد نیاز جهت بافت کیف: کاموا در سه رنگ مختلف 3 کلاف کاموای  100 گرمی میل شماره  5 ،  نخ یک لا طرز بافت جلو و پشت کیف : کار بافت را با دانه شروع کنید. در هر رج 1 دانه به دانه‌های قبلی اضافه کنید تا جمع دانه هایتان به 44 عدد برسد. سپس 14 رج را بدون اضافه کردن دانه، به کار ادامه دهید.پس از آن، از هر طرف 10 دانه را کنار گذاشته، 24 دانه وسطی را کور کنید. سپس 10 دانه هر دو طرف را 15 ر...

ادامه مطلب